RIZIK MESELESİ

RIZKINIZI ALLAH KATINDA ARAYINIZ

Yüce Rabbimiz insanların rızkını vermesini kendi varlık ve birliğinin delili olarak zikretmektedir. Nitekim Fâtır Suresinde:
“Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın! Düşünün! Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah’tan başka bir yaratıcı mı var da ona tapıyorsunuz? Ondan başka hak mabut/ gerçek tanrı yoktur. Böyle iken nasıl oluyor da yanlış yollara çekilip (imandan inkâra) çevriliyorsunuz, batıl iddialar peşinde koşuyorsunuz?” (Fâtır, 35/3) buyrulmuştur.
Ankebût suresinin 16-17’inci ayetlerinde:
“(Ey Rasûlüm!) İbrahim’i de an. O kavmine söyle demişti: Allah’a kulluk edin ve O’nun emirlerine karşı gelmekten sakı-nın. Bilirseniz sizin için hayırlı olan budur..
Siz Allah’ın dışında birtakım putlara tapıyorsunuz, bunla-rın ilah olduğunu iddia ederek yalan uyduruyorsunuz. Bilme-lisiniz ki, Allah’ın dışında taptıklarınız, size bir rızık veremez. O halde siz rızkınızı Allah katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Çünkü sonunda yalnız O’na döndürüleceksi-niz.” (Ankebût, 29/16-17)
Ayette geçen “tahlükûne ifken” ifadesi, iki manaya gel-mektedir. Bunlardan biri “yalan söylemek, yalan uydurmak”, diğeri de “bir şeyi yapmak, meydana getirmek” manasınadır. Nitekim Tabiinin büyük âlimlerinden Mücahit ikinci manayı tercih ederek ayeti; “Ellerinizle birtakım putlar yapıyorsunuz, onlara ilah ismini veriyorsunuz” şeklinde açıklamıştır. (Bega-vi, Mealimü’t-tenzil, s. 993)
Allah Teâlâ Peygamber Efendimize zaman zaman önceki peygamberlerin kıssalarından, tebliğ ve irşatlarından, üm-metleriyle aralarında geçen tevhit mücadelesinden bahset-mektedir. Kur’an-ı kerimde kendisinden en çok bahsedilen Peygamberlerden biri de İbrahim (a.s.)’dır. Mekkeli müşrikler gibi İbrahim (a.s.)’ın kavmi de putlara tapıyorlardı.
İşte Allah teâlâ bu iki âyet-i kerimede Hz. Muhammed (sav)’e, kendisinden önce Hz. İbrahim’i, kavmine Peygamber olarak gönderdiğini hatırlatıyor ve Hz. İbrahim’in, kavmine nasıl tebliğde bulunduğunu, onları tevhide nasıl davet ettiğini anlatıyor.
Hz. İbrahim kavmine şöyle demişti:
Siz, sizi yaratan Rabbinize kulluk etmeyi bırakıyor, size hiçbir faydası dokunmayan ve sizden hiçbir zararı def edemeyecek olan kendi ellerinizle, ağaçtan, taştan, tunçtan yapmış olduğunuz putlara tapıyorsunuz.
Yalan uydurarak bunların ilah olduğunu iddia ediyorsu-nuz.
Bu aciz ve zavallı varlıklara tapmayı bırakıp sadece Allah’a kulluk edin.
Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirin, O’nun emirleri-ne karşı gelmekten sakının.
Eğer hayrı şerden ayırt edebilecek kadar aklınız varsa bu sizin için daha hayırlıdır.
Allah’ın dışında tapmış olduğunuz size herhangi bir fayda sağlamaktan âcizdirler. Onlar size rızık da veremezler.
Öyle ise siz, rızkı putlardan değil, Allah’tan isteyiniz.
Sadece Allah’a kulluk ediniz ve size vermiş olduğu nimet-lerden dolayı O’na şükrediniz.
Biliniz ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz ve Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz.
O, sizi bu dünyada bütün yaptıklarınızdan hesaba çekecek ve herkese, layık olduğu karşılığı verecektir.

DURAK PUSMAZ HOCADAN ALINTIDIR.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.