KUDÜS

MESCİD-İ AKSÂ

Mescid-i Aksâ, Mescid-i Haram’dan sonra yeryüzünde yapılan ilk mesciddir. Nitekim Ebu Zer (r.a.)’dan şöyle rivayet edilmiştir:
“- Ey Allah’ın Rasulü, yeryüzünde ilk yapılan mescid hangisidir?” dedim.
“- Mescid-i Haramdır” buyurdu.
“- Sonra hangisidir?” dedim.
“- Mescid-i Aksâ’dır” buyurdu.
“- Aralarında kaç yıl var dedim?” dedim.
“- 40 Yıy var” buyurdu. (Buhârî Enbiyâ, 10).
Mescid-i Aksâ, Müslümanların ikinci kıblesidir. Peygamber Efendi-miz Mekke döneminde Kâbe’ye yönelerek namaz kılıyordu. Medin’ye hicret edince 16 veya 17 ay Beyt-i Makdis’e dönerek namaz kılmış, sonra Mescid-i Haram’a çevrilmiştir. (Buhari, İman, 30)

Mescid-i Aksâ Hz. Muhammed (s.a.v)’in İsra olayının bitip (İsrâ, 17/1) Miracın başlağı yerdir.
Mescid-i Aksâ Hz. Süleyman’dan Hz. İsâ’ya kadar birçok Peygam-berin namaz kıldığı ve Allah’tan vahiy aldığı bir mekândır.
Peygamberimizin ibâdet amacıyla binekle yola çıkılabilecek üç mescidden birinin Mescid-i Aksâ olduğunu belirterek: “Binekle ancak üç mescit için yola çıkılır: Mescidu’l-Haram, Mescidü’r-Resûl ve Mescid-i Aksa” buyurmuştur. (Buhari, Faziletü’s-salât fî Mescid-i Mekke, 1)

Mescid-i Aksâ’nın birçok ismi olup bunlardan üç tanesi çok önemlidir. Bunlar:
a- el-Mescidü’l-Aksâ. Aksâ kelimesi en uzak anlamındadır. Buna Mescid-i aksâ denilmesi Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’a en uzak mescit olduğu içindir. Ayrıca mescidin başı-na belirlilik ifade eden “el” takısı getirilerek el-Mescidü’l-Aksâ denilmesi belirli, Araplarca bilinen bir mescit olduğunu ifade eder. Mescidin bu ismi bizzat Kur’an-ı Kerimde İsrâ Su-resinin ilk ayetinde geçmektedir.
b- El-Beytü’l-Mukaddes. Buna dilimizde kısaca Beyt-i Mu-kaddes denilir.
c- Mescid-i Aksâ’nın asıl adı Arapça Beytü’l-makdis olup “mukaddes ev” demektir; ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamına isim olmuştur. Şehir için Müs-lümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.