İslam Kardeşliği

İslam’a göre bütün müminler kardeştir. Bir Müslüman kendi nefsi için istediği şeyleri Müslüman kardeşi için de istemelidir. Kendi nefsi için istemediği şeyleri Müslüman kardeşi için de istememelidir. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: ” sizden biriniz kendi nefsi için istediği şeyleri Müslüman kardeşi için istemedikçe gerçek mümin olamaz.” (Sahih-Buharî, Kitabü’l-İman, 12 (1?17; sahih-i Müslim, Kitabü’l-îman, 71/45)

Ayrıca Müslümanların arkadaş seçimine dikkat etmesi gerekir. Bu konuda peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur : ” Kişi, sevdiği kimse ile beraberdir.” (Sahîh-i Buhârî, Kitabü’l_edeb, 191, 192 ( 8/72)

Başka bir hadiste efenidmiz şöyle buyurmuştur: ” Yalnız mümin ile arkadaşlık et! Ve yemeğini sadece takvalı kimse yesin.” (Sünen-i Ebû Dâvud, Kitabü’l_edeb, Hadis No: 4832 5/167-168)
Bir Müslüman, din kardeşinin canını, malını, ırzını ve bütün haklarını kendi hakları gibi korumalıdır. “Bir insanı öldüren kimse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” ( Mâide suresi, 5/32)