İslam Birliği

Bütün Müslümanlar ancak ve ancak kardeştirler. Bundan dolayı birbirlerine yardım etmeleri gerekir. Ayrıca İslam düşmanlarına karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerekir. Maalesef günümüzde sadece İslam ülkelerinde savaş ve kargaşa var. İsrail ve batılılar Müslüman gençleri kandırarak çeşitli isimler altında organize ediyorlar ve Müslümanları öldürtüyorlar. Bu oyunlara gelmemeliyiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Allah bütün Müslümanlara akıl ve fikir versin. amin