Hz. İlyasın Hayatı

Hz. İlyas Kimdir? Hazreti İlyas (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. İlyas (as), İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Musa’dan sonra görevi devralmış, Tevrat’ta yazan hususları İsrailoğullarına okumuş ve tebliğ etmiştir. Hz. İlyas’ın peygamberlik dönemi, hayatı ve mucizeleri hakkında bilgileri sizler için derledik.

Hz. İlyas’ın hayatı da bir nevi Hz. Muhammet’e (asm) benzer. Hz. İlyas da peygamberlik döneminde putperestlikle savaşmış ve aynı şekilde 40 yaşında peygamberlik görevi verilmiştir. Ba’l adındaki bir puta tapan Baalbek kavmini doğru yola sevk etmek için görevlendirilmiştir.

Hz. İlyas Kimdir?

Hz. İlyas, soyu Hz. Harun’a dayanan bir peygamberdir. İsmi Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerdendir. Şam bölgesindeki Bek şehrinde ömrünü geçirmiştir. Hz. Musa’dan sonra Beni İsrail kabilesinden bazı boylar Şam bölgesine yerleşmişler ve hak dini unutarak, putlara tapmışlardır.

Kâ‘b el-Ahbâr’a göre Hz. İlyas, Hz. Harun’un üçüncü nesil torunudur. Hz. İlyas, iri başlı, çekik karınlı, ince bacaklı biri olarak tarif edilir. Göğsünde veya başında kırmızı bir ben nişanı vardır. Yedi yaşında Tevrat’ı ezberlediği ifade ediliyor.

Baalbek Kralı Ahab’ın putperest olması, halkı da Ba’l adında bir puta zorlaması nedeniyle genç yaşında dağa çıkarak, burada ibadetine devam etmiştir. Hz. İlyas, dağda ibadetine devam ederken 40 yaşında peygamberlik vahyi geliyor. Şehre inerek putperestlik ve zulümle mücadeleye başlıyor.

Hz. İlyas (A.S) Hayatı (kıssası)

Hz. İlyas’ın (as) hayatı hakkında birçok bilgi Tevrat ve Yahudi âlimlerin rivayetlerinden ibarettir. İslâmî kaynaklarda da Hz. İlyas’ın (as), Kral Ahab ve Kraliçe İzebel’in döneminde yaşadığı bildiriliyor.

Baalbek şehrinin kralı Ahab ve karısı putperesti. Halkı da Ba’l putuna tapmaları konusunda zorluyor ve eziyet ediyorlardı. Kralın ve kraliçenin eziyetinden kaçan Hz. İlyas, 40 yaşına kadar dağda ömrünü geçirmiştir. 40 yaşında peygamberlik vahyi gelince şehre inmiş ve insanları Allah (CC) yoluna davet etme görevini yürütmeye başlamıştır.

Kral Ahab, ilk başta putperestliği terk etmesine rağmen, daha sonra tekrar putperestliğe dönmüş ve eşiyle birlikte Hz. İlyas’ı öldürmeye kalkışmışlardır. Bunun üzerine tekrar dağlara çıkan Hz. İlyas, buradan hak dini yaymaya devam etmiştir.

Hz. İlyas (as) peygamberlik dönemi boyunca ne kadar çabalasa da ne putperestliği ne de Kral Ahab ile Kraliçenin zulmünü sonlandıramamıştır. Kaç kere yalvarıp, Allah’tan canını almasını istese de, isteği kabül görmemiştir.

Hz. İlyas, her ne kadar mucizeler gösterse de, bu bir yere kadar etkili olmuş, fakat putperestlik ve zulüm sona ermemiştir. En sonunda Yüce Allah (CC), Hz. İlyas’ın yakarmalarını kabul etmiş, ateşten bir at göndererek, onu gökyüzüne çıkarmıştır.

Hz. İlyas Mesleği

Hz. İlyas da, peygamberlik görevini yürütürken ve hak dinini yaymaya çalışırken geçimini sağlamak zorundaydı. Hz. İlyas peygamberin mesleği dokumacılıktı. İplik eğirir, kumaş dokurdu. Bu mesleği kavmine de öğretmiş, yeni bir meslek dalı oluşmasını sağlamıştır.

Hz. İlyas, iplikçiliğin piri olarak kabul edilir. Dokumacılığın sadece kendi kavminde değil diğer kavimlerde de yayılmasını sağlar.

Hz. İlyas Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. İlyas’ın adı Kur’an-ı Kerim’de En’am ve Saffat surelerinde geçmektedir.

En’am Suresi 85. ayette; “Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi Salihlerdendir.

Saffat Suresi 123. ayette; “Gerçekten İlyas da, gönderilmiş peygamberlerdendi.”

Saffat Suresi 130. ayette; “İlyas’a selam olsun.” Yer alıyor.

Hz. İlyas’a da peygamberlik döneminde kavmini doğru yola yönlendirebilmesi için mucize göstermesine izin verilmiştir. Hz. İlyas’ın duası üzerine 3 yıl yağmur yağmadı ve kuraklık baş gösterdi. Hz. İlyas’a inanan ve hak yolunu seçenler, bu kuraklıktan etkilenmemiş, un ve zeytinyağları hiç tükenmemiştir. Kuşlar iman edenlere devamlı yiyecek taşımışlardır.

Yaşaması mucizelere bağlı olan ve ölmesi beklenen Hz. Elyesa’yı dualarıyla iyileştirmiştir. Kavmin imana gelmesiyle Hz. İlyas dua ederek tekrar yağmur yağmasını sağlamıştır.

(Alıntıdır).

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.