Hicrî Yılbaşı

Muharrem ayının ilk günü biz Müslümanlarca Hicrî yılın yılbaşıdır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s), Hz. Ebu Bekir ile birlikte bugünde Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. Efendimiz, Medine’ye vardığında Ebu Eyyüb el-Ensâriye misafir olmuş. Daha sonra Mescid-i nebevînin arsasını iki yetimden satın almış ve bizzat kendisi de çalışarak bugünkü Mescid-i Nebevî’nin temelini atmış ve orada hem cami yapmış, hem de kalacağı evleri yapmış. Ayrıca Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde “Suffa” denilen ilk yatılı medreseyi/ okulu yaptırmıştır. Medine’de İslam devletini kurmuş, Yahudilerle antlaşma yapmış ve islam ordusunu kurmuş, İlk İslam Anayasasını hazırlamıştır. Bütün Müslümanların yeni yılını kutlarım. İslam’a hizmet etmeyi bize nasip etmesini yüce Allah’tan dilerim.