Eserler

1. Turist Rehberi, Arapça, İngilizce, Türkçe, Mahir Yayınevi; İstanbul, 1982.
2. Belağat: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı; İstanbul, 2004-2013.
3. İbn Teymiye (Terc., İslamoğlu Yayınevi); İstanbul, 1986.
4. Konuşmalar, Ahmed B. Bella (Terc., Akabe Yayınevi); İstanbul, 1992.
5. Şuur ve Madde, Gülbeddin Hikmetyar, (Terc., İslamoğlu Yayınevi); İstanbul, 1986.
6. Müslüman Olmam Neyi Gerektirir, İbrahim el-Kaysî, (Terc., İslamoğlu Yayınevi); İstanbul, 1987.
7. İslam Ailesi ve Evlilik (Terc., Hisar Yayınevi); İstanbul, 2002.
8. Kırk Hadis, Nevevî, (Terc. ve Tahkik, Hisar Yayınevi); İstanbul, 2002.
9. Hak Dini ve Kur’an Dili Tefsiri, Hamdî Yazır, (Sadeleştirme ve Tahkik, Azim Dağıtım); İstanbul, 2001.
10. Kur’ân Meâli, (Niyazi Beki ile birlikte) Tenvir Neşriyat; İstanbul, 1996.
11. Şafii Cep İlmihali (Terc. Şelale Yayınevi); İstanbul, 1985.
12. Arapça İmla Klavuzu, Damla Yayınevi; İstanbul, 1997.
13. Arapça Nahiv-Sarf ve Terimleri, Yasin Yayınevi; İstanbul, 1998.
14. Arapça Sarf İlmi, İFAV; İstanbul, 2012.
15. Kadınların Hadis Rivayetindeki Yeri ve Rolü, İFAV; İstanbul, 1991.
16. Farsça Gramer, İFAV; İstanbul, 2012, 2014.
17. Farsça Seçmeli Metinler, İFAV; İstanbul, 2011.
18. Arapça 9. İmam-Hatip Lisesi Ders Kitabı, Damla Yayınevi; İstanbul, 2012.
19. Menar Tefsiri, (Müşterek tercüme), İstanbul, 2011-2013.
20. Sultan Memduh’un Divanı, 1, 2, 3, 4 ve 5. Ciltler, (Müşterek tercüme ve neşir), Siirt Kültür Müdürlüğü Yayını; Ankara, 2008-2014.

21. Belağat Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2018.

22. Tarih Boyunca Muhtelif Milletlerde Kadın Eğitimi, Rağbet Yayınları, İstanbul 2018.

23. Muhtasar Şafi’î İlmihali, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2018.