Enam Suresindeki On Emir

el-En’âm’da on emir!
Yüce Allah, medenî surelerin fihristi mesabesinde olan el-Enâm suresi 6/151-153 ayetlerinde şöyle buyurur:
(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.
İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.”
Bunları şu şekilde maddeleştirebiliriz:
1. Şirkten uzak durmak yani Allah’a asla ortak koşmamak.
2. Anne ve babaya iyi davranmak.
3. Açlık korkusu ile çocukları öldürmemek.
4. Gizli aşikar hiçbir çirkin işe (fuhşa) bulaşmamak.
5. Haksız yere kimseyi öldürmemek.
6. Yetim malına dokunmamak.
7. Ölçü ve tartıyı adaletli yapmak.
8. Yakınlarımız aleyhine de olsa yalan söylememek.
9. Allah’a verilen ahde sadakat göstermek.
10. Doğru yoldan sapıp da aykırı yollara düşmemek.
Bu ayetlerin içeriği İslam dininde ahlakın öncelendiğini gösterir. Altın alyansın kullanımını kendilerine sorun eden ve gümüş yüzük takan aynı Müslüman erkekler, ürettikleri malda standart olarak bulunması gereken ölçülere uymuyorlarsa, kaliteden ödün veriyorlarsa İslam algılarında ciddî bir sorun vardır demektir.
Keza alkol içerdiği iddiasıyla gazoz, kola, boza, kefir… içmeyen, kolonya kullanmayan bir takım Müslümanlar, başkalarının haklarını yemede en ufak rahatsızlık duymuyorlarsa, bir yolunu bulup tüyü bitmemiş yetimin dahi hakkı bulunan kamu mallarını zimmetlerine geçirebiliyorlarsa onlar asla İslam ahlakı üzere değillerdir ve onların hele hele İslam’ı temsil etme gibi bir şansları asla yoktur.
Allah bize acısın!
Dua ile!
06.11.2016

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.