Doç. Dr. Nusrettin Bolelli’nin Özgeçmişi

Yard. Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
1949 yılında Bingöl ili Kiğı ilçesi, Adaklı nahiyesine bağlı Kaynakdüzü (Feriz) köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde bitirdikten sonra özel olarak birçok hocadan Arapça ve Farsça dersleri aldı. Askerlik dönüşü 1975 yılında Diyarbakır İmam-Hatip Lisesini dışardan bitirdi. Bingöl Lisesinde fark derslerini vererek 1976 da lise diplomasını aldı. 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. İmamlık ve Haseki Eğitim Merkezinde memurluk (kütüphanecilik) yaparak bitirdiği öğrencilik döneminden sonra, 1984’te Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Arapça Okutmanı olarak göreve başladı. Tefsir-Hadis bölümünde yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir danışmanlığında hazırladığı “Hanımların Hadis Rivayetindeki Yeri ve Rolü” ismindeki tezle 1991 tarihinde Doktor unvanı aldı. 1993 yılında Yrd. Doçent, 2013 yılında Doçent oldu. Halen Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakül-tesinde Arapça Öğretim Üyesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü olarak çalışmaktadır. Arapça ve Farsçadan birçok tercüme eseri olduğu gibi, telif eserleri ve çeşitli konularda yazdığı yayınlanmış makaleleri vardır. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Eserleri: 1. Turist Rehberi, Arapça, İngilizce, Türkçe, Mahir Yayınevi, İstanbul,1982. 2. Belağat: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2004-2013,
3. İbn Teymiye (Terc. , İslamoğlu Yayınevi); 4. Konuşmalar (Terc., Akabe Yayınevi); 5. Şuur ve Madde (Terc., İslamoğlu Yayınevi); 6. Müslüman Olmam Neyi Gerektirir (Terc., İslamoğlu Yayınevi); 7. İslam Ailesi ve Evlilik (Terc., Hisar yayınevi); 8. Kırk Hadis (Terc. ve Tahkik , Hisar Yayınevi); 9. Hak Dini ve Kur’an Dili Tefsiri (Sadeleştirme ve Tahkik, Azim Dağıtım); 10. Kur’ân Meâli, Tenvir Neşriyat, İstanbul, 1996; 11. Şafii Cep İlmihali (Terc. Şelale Yayınevi); 12. Arapça İmla Klavuzu, Damla Yayınevi İstanbul, 1997, 13. Arapça Nahiv-Sarf ve Terimleri, Yasin Yayınevi, İstanbul, 1998, 13. Arapça Sarf İlmi, İFAV, İstanbul, 2012, 14. Kadınların Hadis Rivayetindeki Yeri ve Rolu, İFAV, İstanbul, 1991; 15. Farsça Gramer, İFAV, İstanbul, 2012, 2014; 16. Farsça Seçmeli Metinler, İFAV, İstanbul, 2011; 17. Arapça 9. İmam-Hatip Lisesi Ders Kitabı, Damla Yayınevi, İstanbul, 2012. 18. Menar Tefsiri, (Müşterek tercüme), İstanbul, 2011-2013. 19. Sultan Memduh’un Divanı, 1, 2, 3, 4. Ciltler, Siirt Kültür Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2008-2014.