Amellerin ve takvanın önemi

Müminler ancak ve ancak kardeştirler. Üstünlük takvadadır. İslam dinine göre şahısların amel ve davranışlarına ve toplum için yaptıkları hayırlı işlerine bakılır. Çünkü peygamberimiz şöyle buyurmuş : Allah katında en üstün olanınız Allah’tan en çok korkanınızdır. (Hucürât suresi) peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurmuş : “Yüce Allah suratlarınıza bakmaz, ancak kalblerinize bakar.” Atalarına göre insanlar değerlendirilmezler. Ayrıca İslam’da insanların mevcut inançlarına bakılır. Atalarının inançlarına bakılmaz. Çünkü Tarih boyunca birçok milletin atası ya ateşperest veya Hırıstiyan veya Yahudi veya Rum’dur. Allah, insanları amellerinden ve yaptıklarından sorumlu tutar. Atalarına göre muamele etmez. Çünkü Hz. Nuh’un oğlu ve karısı, Hz. Lut’un karısı müşrik idiler. Bu peygamberler onları kurtaramadılar. Firavun’un karısı Asiye de mümin idi.
Ecdad ve nesebe göre hüküm verenler ve bu görüşte olanlar Yahudiler gibi düşünüyorlar.
Allah ıslah eylesin.